Landelijke Opschoondag 2020

Landelijke opschoondag; doe je weer mee op zaterdag 21 maart?

In een schone buurt voel je je veiliger, spelen kinderen fijner en woon je prettiger! Help je ook mee je buurt schoon te maken?! Zaterdag 21 maart is het Landelijke Opschoondag. In heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. Zo werken we mee aan de bewustwording rondom zwerfafval. De dag draagt daarnaast bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig.

Hans van Gemert (Haarhamer 7) heeft opnieuw het geweldige initiatief genomen om in het kader van de Landelijke Opschoondag onze buurt schoon te maken.

Doe mee aan deze leuke actie voor jong en oud en meld je – liefst vóór 9 maart – aan zodat we een idee krijgen van het aantal deelnemers. Op zaterdag 21 maart verzamelen we om 10:00 uur bij Hans en Marij van Gemert aan de Haarhamer 7 en gaan we aan de slag. Voor hesjes, handschoenen en afvalzakken wordt gezorgd!

Aanmelden kan door op de onderstaande knop te klikken.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Zoals jullie ongetwijfeld weten is per 25 mei 2018 de nieuwe wet op de Privacy ingegaan. Met de invoering van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de persoonsgegevens van alle EU-inwoners straks op dezelfde wijze beschermd. De AVG is van toepassing op alle organisaties, dit betekent dus dat ook voor onze buurtvereniging het nodige vastgelegd dient te worden. De invoering van de AVG is een proces waar iedereen bij betrokken is. Het allerbelangrijkste is dat we allemaal bewust worden van welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daar mee omgaan. Voor Buurtvereniging De Groenling heeft dit betrekking op onderstaande gegevens:

  • Foto’s op de website
  • Gegevens in de ledenlijst; naam, adres, woonplaats en mailadres (Excel) beschikbaar bij het bestuur. Bij opzegging van het lidmaatschap worden deze gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd
  • Communicatie naar leden wordt gedaan middels email (Mailchimp)

Met dit bericht vraagt het bestuur daarom toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens/foto’s. 

In de afgelopen ledenvergadering heeft het bestuur gesteld dat zij er vanuit gaan dat niemand bezwaar heeft tegen het bovenstaande en zowel, dat deze leden dat dan bij het bestuur kenbaar maken. Het blijkt echter dat dat in strijd met de regels van de AVG. Er moet expliciet toestemming gegeven worden voor het gebruik van de gegevens en eventuele foto’s.

Graag wil het bestuur dan ook aan jullie vragen om aan te geven wat jullie voorkeur geniet. Middels de onderstaande knoppen kan dat aangegeven worden. Alvast hartelijk dank voor de te nemen moeite.