ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Zoals jullie ongetwijfeld weten is per 25 mei 2018 de nieuwe wet op de Privacy ingegaan. Met de invoering van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de persoonsgegevens van alle EU-inwoners straks op dezelfde wijze beschermd. De AVG is van toepassing op alle organisaties, dit betekent dus dat ook voor onze buurtvereniging het nodige vastgelegd dient te worden. De invoering van de AVG is een proces waar iedereen bij betrokken is. Het allerbelangrijkste is dat we allemaal bewust worden van welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daar mee omgaan. Voor Buurtvereniging De Groenling heeft dit betrekking op onderstaande gegevens:

  • Foto’s op de website
  • Gegevens in de ledenlijst; naam, adres, woonplaats en mailadres (Excel) beschikbaar bij het bestuur. Bij opzegging van het lidmaatschap worden deze gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd
  • Communicatie naar leden wordt gedaan middels email (Mailchimp)

Met dit bericht vraagt het bestuur daarom toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens/foto’s. 

In de afgelopen ledenvergadering heeft het bestuur gesteld dat zij er vanuit gaan dat niemand bezwaar heeft tegen het bovenstaande en zowel, dat deze leden dat dan bij het bestuur kenbaar maken. Het blijkt echter dat dat in strijd met de regels van de AVG. Er moet expliciet toestemming gegeven worden voor het gebruik van de gegevens en eventuele foto’s.

Graag wil het bestuur dan ook aan jullie vragen om aan te geven wat jullie voorkeur geniet. Middels de onderstaande knoppen kan dat aangegeven worden. Alvast hartelijk dank voor de te nemen moeite.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.