BUURTFEEST 2019

Zaterdag 28 september 2019 wordt het altijd gezellige buurtfeest van De Groenling gehouden! Op een zaterdag deze keer. De reden hiervoor is tweeledig; het was erg onzeker of we die zondag bij de tennisbaan terecht konden en ook om de nieuwe buurtbewoners, voornamelijk jongeren die op zondag sporten, de mogelijkheid te geven ook te komen.

Vanaf 17:00 uur is iedereen van harte welkom. Na een korte ledenvergadering kan het feest losbarsten. De traditionele BBQ wordt dit jaar vervangen door een snackkraam die vanaf 18:00 uur lekker en onbeperkt aan het bakken gaat.

De kosten voor dit buurtfeest bedragen evenals voorgaande jaren € 7,50 per persoon voor volwassenen en € 2,50 per persoon voor kinderen.

Aanmelden kan door op de onderstaande knop te klikken en aanvullend het verschuldigde bedrag in een envelop  – met daarop uw naam en het aantal volwassenen en kinderen –  bij Marja Pluk, Wetstraat 1, in de brievenbus te doen.

Aanmelden kan tot en met 15 september.

We hopen op een grote opkomst!


De contributie kan op deze middag na de vergadering betaald worden. Deze kan ook worden overgemaakt (graag vóór 31 september) op banknummer NL30RBRB 0790 117 843 (Regiobank) t.n.v. Hilda v.d. Cruijsen. A.u.b. naam en adres vermelden. De contributie kan ook voor deze datum in een gesloten envelop bij Hilda v.d. Cruijsen op Haarhamer 3 in de brievenbus worden gedaan, met vermelding van naam en adres.

Het contributiebedrag blijft gehandhaafd op € 7,00 per gezin.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.