Aanmelden als lid

AANMELDEN ALS LID

Groenling logokopieBent u een nieuwe buurtbewoner? Dan heten wij u van harte welkom in onze prachtige buurt. Graag verwelkomen wij u als nieuw(e) lid/leden van onze buurtvereniging.

U zult wellicht op de hoogte zijn van het bestaan van onze buurtvereniging. Het doel van onze buurtvereniging is allereerst om het algemeen wijkbelang te behartigen. We denken daarbij vooral aan veiligheid, groenvoorziening en speelgelegenheden in onze buurt. Als buurtvereniging zijn wij tevens het aanspreekpunt voor onder meer de Gemeente, de dorpsraad, het WAC (Wanroij’s Actie Comité) en andere verenigingen.

Daarnaast organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten wat de sfeer en verbondenheid van de buurt zeker ten goede komt.

Op het ogenblik zijn er 88 van de 115 gezinnen in de wijk lid van onze buurtvereniging. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zich ook aansluit bij de buurtvereniging.

Het lidmaatschap kost u op jaarbasis slechts € 7,- per adres. Uit dit bedrag betalen we algemene kosten zoals: kopieerkosten, vergaderkosten, WA verzekering en kleine attenties. De kosten van de georganiseerde activiteiten worden door de deelnemende leden grotendeels zelf bekostigd. Wel is er altijd ook een kleine bijdrage vanuit de kas.

Wij hopen u spoedig te mogen ontmoeten als nieuw lid van ons buurtschap. U kunt zich on-line aanmelden door de onderstaande knop aan te klikken. Als u zich liever schriftelijk aanmeldt, klik dan HIER om het aanmeldingsformulier te downloaden.

De contributie kunt u betalen bij Marije van der Zanden, Kruinstraat 2J of overmaken op banknr. NL30RBRB 07901 17 843 onder vermelding van naam en adres.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.