Bedrijfsbezoek Berdex

Zaterdag 5 oktober 2019 waren we met een groepje buurtgenoten te gast bij Berdex. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de bouw van opleggers, en met name veewagens.

We begonnen met wat drinken en wat lekkers waarna Rene Kuunders ons een presentatie gaf over het bedrijf. Onder andere de vestigingen in Wanroij, Rusland, China maar ook Canada kwamen aan bod. Ook kregen we inzicht in de verschillende soorten opleggers. Na dit praatje werd het tijd om de rondleiding te starten. Via het kantoor gingen we verder naar de fabriek. Hier zagen we hoe een oplegger van begin af aan wordt opgebouwd. Ook komen er opleggers voor reparatie naar Wanroij.

Fijn dat de opkomst zo groot was en dat we met vele buurtgenoten een kijkje mochten nemen in dit internationale bedrijf in Wanroij!

Onderstaand enkele foto’s van het bezoek

BUURTFEEST 2019

Zaterdag 28 september 2019 wordt het altijd gezellige buurtfeest van De Groenling gehouden! Op een zaterdag deze keer. De reden hiervoor is tweeledig; het was erg onzeker of we die zondag bij de tennisbaan terecht konden en ook om de nieuwe buurtbewoners, voornamelijk jongeren die op zondag sporten, de mogelijkheid te geven ook te komen.

Vanaf 17:00 uur is iedereen van harte welkom. Na een korte ledenvergadering kan het feest losbarsten. De traditionele BBQ wordt dit jaar vervangen door een snackkraam die vanaf 18:00 uur lekker en onbeperkt aan het bakken gaat.

De kosten voor dit buurtfeest bedragen evenals voorgaande jaren € 7,50 per persoon voor volwassenen en € 2,50 per persoon voor kinderen.

Aanmelden kan door op de onderstaande knop te klikken en aanvullend het verschuldigde bedrag in een envelop  – met daarop uw naam en het aantal volwassenen en kinderen –  bij Marja Pluk, Wetstraat 1, in de brievenbus te doen.

Aanmelden kan tot en met 15 september.

We hopen op een grote opkomst!


De contributie kan op deze middag na de vergadering betaald worden. Deze kan ook worden overgemaakt (graag vóór 31 september) op banknummer NL30RBRB 0790 117 843 (Regiobank) t.n.v. Hilda v.d. Cruijsen. A.u.b. naam en adres vermelden. De contributie kan ook voor deze datum in een gesloten envelop bij Hilda v.d. Cruijsen op Haarhamer 3 in de brievenbus worden gedaan, met vermelding van naam en adres.

Het contributiebedrag blijft gehandhaafd op € 7,00 per gezin.