Frans Verhoeven is Superpad 2013-2014!

Frans Verhoeven superpadkopieNet als vorig jaar gaat een Groenlinger een jaar lang als Superpad door het leven. Na Wim Rongen is Frans Verhoeven nu de eer ten beurt gevallen om de titel Superpad  2013-2014 te dragen. Tijdens het Prinsenbal van 9 november jl. werd Frans als Superpad onthuld en samen met Thea in het zonnetje gezet.

Frans, van harte gefeliciteerd namens bestuur en leden van Buurtvereniging De Groenling!

Workshop najaar 2013

BloemworkshopkopieHallo Groenlingers,                

Het najaar is een ideale tijd om iets voor in huis te maken. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een leuk idee. De workshop is geschikt voor iedereen, er zal een voorbeeld aanwezig zijn. Deze stukken kunnen eventueel later met een kleine aanpassing geschikt gemaakt worden voor de Kerst.

De kosten zijn € 12,50, dit is inclusief materialen en natuurlijk een kopje koffie of thee. De Groenling betaalt een bijdrage van €2,50 per persoon.

We willen beginnen om 20.00 uur op Risterstraat 1, op maandag 18 en dinsdag 19 november. In verband met  het bestellen van de bloemen willen we u vragen om uzelf uiterlijk donderdag 14 november a.s. aan te melden. 

Wilt of kunt u niet deelnemen en heeft u wel interesse in dit bloemstuk, dan kunt u dit ook bestellen en wordt het voor u gemaakt. Kosten bedragen dan eveneens € 12,50.

Wilt u deelnemen dan kunt u zich voor één van beide avonden aanmelden bij Marja Pluk, Wetstraat 1. U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat u per email heeft ontvangen of het bijgevoegde formulier afdrukken. Het aanmeldingsformulier graag in een gesloten enveloppe met geld bij Marja in de bus gooien.

[button url=”http://www.de-groenling.nl/wp-content/uploads/uitnodiging-workshop-najaar-2013.pdf” target=”_blank” color=”green” ]Aanmeldingsformulier workshop[/button]